Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių perrašymas, patikslinimas

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimas LR civiliniame kodekse numatytais atvejais.
Asmenys, pageidayjantys pakeisti nuomos sutartį turi pateikti šiuos dokumentus:

1.Gyvenimo Savivaldybės gyvenamosiose patalpose teisėtumą patvirtinantis dokumentas (nuomos sutartis, orderis).
2. Keičiant nuomos sutartį dėl:
2.1. pirminio nuomininko mirties – jo mirties liudijimas;
2.2. pirminiam nuomininkui išvykus gyventi kitur arba šeimos nariams susitarus – jo rašytinis sutikimas pakeisti nuomos sutartį vieno iš šeimos narių vardu, patvirtintas notariškai arba parašytas pateikiant dokumentus.
3. Pažymos apie visų šiuo adresu gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų (a) gyvenamąją vietą ir  (b) šeimos sudėtis iš seniūnijos.
4. Visų šiuo adresu gyvenamąją vietą deklaravusių suaugusių asmenų ir jų šeimos narių pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių – gimimo liudijimai.
5. Visų šiuo adresu gyvenamąją vietą deklaravusių suaugusių asmenų ir jų šeimos narių sutikimai dėl nuomos sutarties pakeitimo vieno iš jų vardu, patvirtinti notariškai arba parašyti pateikiant dokumentus.
6. Pareiškėjo giminystę arba santuokinį ryšį (jo nutrūkimą) su pirminiu nuomininku, o taip pat kitų šiuo adresu gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų su pareiškėju nurodantys dokumentai ir jų kopijos.
7.Administratoriaus pateiktos paskutinės sąskaitos už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalines paslaugas ir jų kopijos.

Dokumentai priimami
Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyryje
J. Gruodžio g. 9, Kaunas
105 kab., tel. 20 78 70 (S. Bijaminaitė); 107 kab., tel. 20 86 15 (A. Narkuvienė, L. Katinienė, J. Vasiliauskienė); 108 kab., tel. 42 52 09 (M. Stankutė); 109 kab., tel. 42 35 23 (V. Mingaila, A. T. Kulikauskienė), 110 kab., tel. 20 70 35 (Ž. Šedvydienė, R. Čepulienė)
priėmimo laikas:
pirmadieniais 10-12 val.,
trečiadieniais 13-15 val.

Atnaujinimo data: 2019-07-24
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Donatas Valiukas,
(8 37) 42 34 33
Donatas Valiukas,
(8 37) 42 34 33