Konsultavimas dėl vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ir prašymų priėmimas

Konsultavimas dėl vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ir prašymų priėmimas.

Fizinis asmuo Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyriui turi pateikti šiuos dokumentus:
1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu pateikiamas šiame papunktyje nurodyto dokumento originalas, jo kopiją pasidaro Paslaugų šeimai ir vaikui Poskyris;
3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).
Fizinis asmuo rašytiniame prašyme nurodo, ar sutinka, kad Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugųš šeimai ir vaikui poskyris jo prašymą vertinimui persiųstų teisės aktų nustatyta tvarka Valstybės vaiko teisių apsuagos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui.

Dėl išsamesnės informacijos apie vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą kreiptis:
Nemuno g. 29, tel. 8-37-424901

Atnaujinimo data: 2019-07-02
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01
Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01