Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Aprašymas. Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugą gali gauti: Kauno mieste gyvenantys vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą; socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų; kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos).

Teikimo trukmė: iki 12 mėn. ar ilgiau (pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį).

Paslaugos gavimo sąlygos: Paslaugos teikimas organizuojamas pagal socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Dėl paslaugos poreikio vertinimo kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių https://www.kaunospc.lt/kontaktai/ (Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius) arba į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyrių https://www.kaunospc.lt/laikino-apgyvendinimo-skyrius/ .

Mokėjimas už paslaugas: priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745 ).

Atnaujinimo data: 2021-03-31
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01
Jurgita Brazytė,
(8 37) 42 26 98
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...