Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa (iki 21 m.)

Aprašymas. Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

Paslaugą gali gauti: Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti), likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukę pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa (iki 21 m.).

Teikimo trukmė: neterminuota.

Paslaugos gavimo sąlygos: Paslaugos teikimas organizuojamas pagal socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Dėl paslaugos poreikio vertinimo kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių https://www.kaunospc.lt/kontaktai/ (Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius).

Mokėjimas už paslaugas: priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745 ).

 

Atnaujinimo data: 2021-03-31
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01
Lina Povilienė,
(8 37) 42 48 75
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...