Archyve saugomų fondų bylų (dokumentų) pateikimas susipažinti ar perdavimas laikinai naudoti teisėsaugos institucijų pareigūnams

Teisėsaugos institucijoms pareikalavus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 97 straipsniu, archyvinio fondo dokumentai gali būti perduoti laikinai naudoti pasirašant Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą. Toks aktas nesudaromas, jei prokuratūra ar ikiteisminio tyrimo įstaiga dokumentus paima pagal kratos arba poėmio protokolą.
Prašymas pateikti dokumentus pateikiamas raštu, kuris užregistruojamas Klientų aptarnavimo skyriuje ir Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio vedėjo nukreipiamas vykdytojui. Vykdytojas parengia Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą (2 egz.), nurodydamas dokumentų grąžinimo terminą, ir perduodamas dokumentus laikinai naudotis, pateikia pasirašyti gavėjui. Prireikus įstaigos ir gavėjo rašytiniu susitarimu dokumentų grąžinimo terminas gali būti pratęstas.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 4 darbo vietoje
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37) 42 42 03, 42 52 46.

Atnaujinimo data: 2019-08-28
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Dokumentų skyrius Jolanta Bičkauskienė,
(8 37) 42 45 54
Gineta Bartkuvienė,
(8 37) 42 42 03