Asmeninė pagalba asmenims su negalia

Asmeninio asistento pagalba apima individualiai teikiamą pagalbą neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Pagalbą gali gauti: Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys su negalia (neatsižvelgiant į amžių), kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba ir kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie: mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.

Pagalbos gavimo sąlygos: Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos padalinį – seniūniją, kur dirbantiems  socialinio darbo organizatoriams pateikia:

-nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;

– asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;

– dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);

– dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi Aprašo 6 punkte nurodyti asmenys);

– dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Pagalbos gavimo tvarka: Pagalbos teikimas organizuojamas pagal Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorių atliktą asmeninės pagalbos poreikio vertinimą. Dėl pagalbos poreikio vertinimo kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių https://www.kaunospc.lt/kontaktai/ (Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius) arba interneto svetainėje https://www.kaunospc.lt/  pateikus prašymą.

Pagalbos teikimą vykdo: Asmeninio asistento pagalbą gali teikti asmens pasirinktas fizinis asmuo, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais ir atitinkantis LR Neįgaliųjų integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. taip pat šią pagalbą teikia viešai pasiriktas juridinis asmuo, skiriantis asmeninius asistentus konkrečiam asmeninės pagalbos poreikį turinčiam asmeniui.

Mokėjimas už pagalbą: Asmens mokėjimo dydis už paslaugą proporcingai priklauso nuo asmens pajamų, apskaičiuojama vadovaujantis Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašu (toliau – Pagalbos teikimo aprašas), Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Mokėjimo tvarkos aprašas) ir Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu (toliau – Valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašas), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73f11e10da2c11eb9f09e7df20500045/asr

Atnaujinimo data: 2024-04-26
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Jolanta Baltaduonytė,
+370 37 32 06 25
Eglė Jasulevičiūtė,
+370 37 20 98 21
Priedai, teisės aktai:

Asmeninės pagalbos organizavimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės mero 2023 m. spalio 11 d. potvarkiu Nr. M-799 „ Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Kauno miesto savivaldybėje“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/22220b50682111ee9fc7ee37cec6fc59

LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004/asr

 

Daugiau informacijos:

http://www.ndt.lt/dziaugiames-galedami-pristatyti-asmenines-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprasus-parengtus-lengvai-suprantama-kalba-lengvai-suprantama-kalba-angl-easy-to-read-tai-metodas-ku/

http://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/lengvai-suprantama-kalba/

 

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.