Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, atranka

Vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.84 str. 2 d. ir LR Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Savivaldybės vykdomoji institucija.
Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno m. savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys LR civilinio kodekso 4.84 str. 7 d. nuostatas ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo dydžio, apskaičiuoto pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013-04-18 sprendimą Nr. T-255 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Papildoma informacija pateikta Savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt, nuorodoje Gyvenamas būstas>Daugiabučių namų priežiūros tvarka> Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka.

Asmuo turi pateikti;
1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;
2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją.

Šiuos dokumentus teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

siųsti paštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas), elektroniniu paštu info@kaunas.lt (pasirašytą elektroniniu parašu) arba pateikti per elektroninę paslaugų sistemą
fiziniams asmenims;
juridiniams asmenims.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės tel. 8 (37) 425013, 8 (37) 425363

Atnaujinimo data: 2020-01-28
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius Grita Jasevičienė,
(8 37) 42 53 83
Nijolė Ivaškevičienė,
(8 37) 42 50 13
Gintarė Filipavičienė,
(8 37) 42 50 13