Atlyginimo už galimybę statyti naują (-us) statinį (-ius) ir (ar) rekonstruoti esamą (-us) statinį (-ius) ar įrenginį (-ius) išnuomotame valstybinės žemės sklype (jo dalyje) apskaičiavimas

Valstybinės žemės, išnuomotos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju, nuomos sutartyje galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius įrašoma nuomininko prašymu sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį arba susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo. Nuomininko galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius valstybinės žemės nuomos sutartyje numatoma tik tuo atveju, jeigu valstybinės žemės sklypas išnuomotas ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui ir jeigu tokia statyba ir (ar) rekonstravimas galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir atitinka nuomos sutartyje nurodytą valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad nuomininkas galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius įgyja tik sumokėjęs savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, administracijos apskaičiuotą atlyginimą už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius į valstybės biudžetą ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetą.

Valstybinės žemės sklype ar jo dalyje, išnuomotame (-oje) esamiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, naujų statinių ar įrenginių statyba ir (ar) esamų rekonstravimas galimi tik tuo atveju, jeigu nauji statiniai ar įrenginiai statomi ir (ar) esami rekonstruojami neviršijant valstybinės žemės sklypo ar jo dalies dydžio, teisės aktų nustatyta tvarka nustatyto esamiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal jų paskirtį. Kai pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ir (ar) įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, kiekvieno statinio ar įrenginio savininkas, o jeigu statinys ar įrenginys priklauso keliems asmenims, – statinio ar įrenginio bendraturčiai gali įgyvendinti galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ir (ar) įrenginius neviršijant kiekvieno statinio ir (ar) įrenginio savininkui ar bendraturčiui išnuomotos valstybinės žemės sklypo dalies ploto, neįskaitant valstybinės žemės sklypo dalies, skirtos naudoti bendrai.

Vienkartinės kompensacijos už galimybę statyti naują (-us) statinį (-ius) ir (ar) rekonstruoti esamą (-us) statinį (-ius) ar įrenginį (-ius) išnuomotame valstybinės žemės sklype (jo dalyje) apskaičiuojamos ir mokamos iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo, o jeigu jų statybai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, iki naujų statinių statybos ir (ar) esamų statinių rekonstravimo pradžios, Vyriausybės nustatyta tvarka.

Už galimybę statyti naują (-us) statinį (-ius) ir (ar) rekonstruoti esamą (-us) statinį (-ius) ar įrenginį (-ius) išnuomotame valstybinės žemės sklype (jo dalyje) pareiškėjas savikontrolei gali naudotis (viešai prieinama) elektronine skaičiuokle https://epaslaugos.nzt.lt/.

 

Prašymai dėl atlyginimo už galimybę statyti naują (-us) statinį (-ius) ir (ar) rekonstruoti esamą (-us) statinį (-ius) ar įrenginį (-ius) išnuomotame valstybinės žemės sklype (jo dalyje) Savivaldybei gali būti teikiami elektroniniu paštu [email protected], siunčiant paštu arba pristatant tiesiogiai į Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrį, adresuojami Savivaldybės administracijai.

Valstybinės žemės naudotojas (ar jo įgaliotas asmuo) (toliau – Suinteresuotas asmuo) išreiškia valią dėl atlyginimo už galimybę statyti naują (-us) statinį (-ius) ir (ar) rekonstruoti esamą (-us) statinį (-ius) ar įrenginį (-ius) išnuomotame valstybinės žemės sklype (jo dalyje), teikdamas prašymą, kuriuo pateikia šiuos duomenis:

 1. žemės sklypo, kuriame prašoma apskaičiuoti atlyginimo už galimybę statyti naują (-us) statinį (-ius) ir (ar) rekonstruoti esamą (-us) statinį (-ius) ar įrenginį (-ius) išnuomotame valstybinės žemės sklype (jo dalyje) mokestį, kadastro numeris ir unikalus numeris, adresas;
 2. nurodyti ar valstybinės žemės sklypas išnuomotas ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui;
 3. nurodyti ar tokia statyba ir (ar) rekonstravimas galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 4. nurodyti ar tokia statyba ir (ar) rekonstravimas atitinka nuomos sutartyje nurodytą valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą;
 5. nurodyti ar nauji statiniai ar įrenginiai statomi ir (ar) esami rekonstruojami neviršijant valstybinės žemės sklypo ar jo dalies dydžio, teisės aktų nustatyta tvarka nustatyto esamiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal jų paskirtį;
 6. nurodyti ar nuomojamas visas valstybinės žemės sklypo plotas;
 7. nurodyti ar statomas naujas ir (ar) rekonstruojamas statinys savarankiškai funkcionuojančiam statiniui eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalyje;
 8. nurodyti ar statinius, esančius žemės sklype, nuosavybės teise valdo žemės sklypo nuomininkas;
 9. nurodyti ar statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai) ar įrenginys (-iai) ir (ar) rekonstruojamas (-i) esamas (-i) statinys (iai);
 10. nurodyti ar iki 2022-03-01 buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau dėl keičiamų projekto sprendinių turi būti gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas;
 11. nurodyti ar keičiami projekto sprendiniai ir turi būti gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas
 12. nurodyti ar pastatyto (-ų) naujo (-ų) ir (ar) rekonstruoto (-ų) esamo (-ų) statinio (ių) ar įrenginio (-ių) užstatytas plotas ir (ar) bendras statinio plotas viršija dydį, už kurį buvo sumokėtas atlyginimas
 13. žemės sklype esančių statinių kadastro duomenys, nurodoma kurie statiniai yra rekonstruojami, kurie yra griaunami ar naujai statomi;
 14. kai statomas naujas ar rekonstruojamas esamas statinys, – statinio projektą;
 15. kai statomas naujas ar rekonstruojamas esamas įrenginys, – įrenginio techninį projektą;
 16. kai valstybinės žemės nuomotojas yra Nacionalinė žemės tarnyba arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, – valstybinės žemės nuomos sutarties kopiją, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka;
 17. ne senesnius kaip dvejų metų statinių, įrenginių ir žemės sklypo kadastro duomenų bylas; kai pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 12.3 papunkčio reikalavimus parengtą ne senesnį kaip dvejų metų žemės sklypo planą.
Atnaujinimo data: 2024-05-21
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 15 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Olga Ridzevičienė,
+370 37 42 26 20
Neringa Stelmokienė,
+370 37 42 30 54
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.