Parama, mokant būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

1. kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybėje (šeimos atveju – vieno sutuoktinių), taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir kurių duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2. kurių Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Įstatyme nustatytų dydžių.
3. kurios neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba kurių nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
4. kurie yra įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą;
5. kurie pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams išsinuomoję fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus Savivaldybei) priklausantį tinkamą būstą, esantį Savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Pasiūlymas pasinaudoti Kompensacija asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti ir įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą, teikiamas laikantis eiliškumo (įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše laikotarpį).
Asmenys ir šeimos, norintys pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija pateikimo dienos Socialinės paramos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašą.
3. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
4. Būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nesate jam skolingas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą.

Dėl būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos asmenys turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 21 kabinetą, tel. (8 37) 20 97 38 ).

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį ---------------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data: 2019-08-08
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Laima Kalvaitienė,
(8 37) 20 97 38