Parama, mokant būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

1. kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybėje (šeimos atveju – vieno sutuoktinių), taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir kurių duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2. kurių Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių;
3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;                                                                                                                                         4. kurie pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams išsinuomoję fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus Savivaldybei) priklausantį tinkamą būstą, esantį Savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Asmenys ir šeimos, norintys pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija Socialinės paramos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją).
3. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
4. Būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nesate jam skolingas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą.
Kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl Kompensacijos.
Dėl būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos asmenys turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kabinetą, tel. (8 37) 20 97 38 ).

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį ---------------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data: 2020-09-18
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Egidija Abeciūnienė,
(8 37) 42 57 11
Laima Kalvaitienė,
(8 37) 20 97 38
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...