Būsto pritaikymo neįgaliesiems organizavimas

Minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specifiniu elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai vykdomi Kauno mieste, vadovaujantis 2016 m. gegužės 20 d. Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-216 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo Kauno mieste“ ; Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A-862 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:
1.Prašymas dėl būsto pritaikymo;

 1. 2.Neįgaliojo pažymėjimo kopija, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 2. 3.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. 4.išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros ir nustatytas vežimėlio poreikis;
 4. 5. buto savininko sutikimas dėl būsto pritaikymo neįgaliajam;
 5. 6.socialinio būsto nuomos  sutarties kopija;
 6. 7.buto bylos plano kopija;
 7. 8.daugumos savininkių sutikimas dėl bendrojo naudojimo patalpos; kita pareiškėjui svarbia informacija.Savivaldybės administracija, gavusi rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:
  1. išrašą iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos  duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;
  2. iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;
  3. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
  4. išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;
  5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:
  5.1. būsto adresas;
  5.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);
  5.3. jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.);
  5.4. jei yra, civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.) iškėlimo faktas;
  5.5. būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu;
  5.6. būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.);
  5.7. statinio paskirtis;
  6. valstybės žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, kai numatomi būsto pritaikymo darbai valstybinėje žemėje, ant kurios pastatytas būstas

  Kreiptis į:

  Aušrelė Gališanskienė
  Socialinio darbo organizatorė Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132

   8-674 96872

  a.galisanskiene@kaunospc.lt

  Virginija Mozūrienė
  Socialinio darbo organizatorė Centro seniūnijoje, Šv.Gertrūdos g. 7

   8-674 96871

   v.mozuriene@kaunospc.lt

  Rasa Vaičiūnienė
  Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A

   8-674 96404

  r.vaiciuniene@kaunospc.lt

  Ieva Krikščiūnaitė
  Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A

   8-672 39457

  i.kriksciunaite@kaunospc.lt

  Dovilė Smičiūtė
  Socialinio darbo organizatorė, Dainavos seniūnijoje (V. Krėvės pr. 41A)

   8-615 21595

   d.smiciute@kaunospc.lt

  Lina Danilevičienė
  Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g.9A

   8-674 96831

  l.danileviciene@kaunospc.lt

  Neringa Šipelė
  Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g.9A

   8-674 64256

   n.sipele@kaunospc.lt

  Diana Juškauskienė
  Socialinio darbo organizatorė Gričiupio seniūnijoje, Gričiupio g. 11

   8-674 96374

  d.juskauskiene@kaunospc.lt

  Žydrė Jurgevičiūtė
  Socialinio darbo organizatorė Panemunės seniūnijoje, Vaidoto g. 115

   8-674 96782

  z.jurgeviciute@kaunospc.lt

  Adelina Bandzevičiūtė
  Socialinio darbo organizatorė Petrašiūnų seniūnijoje, R.Kalantos g.57

   8-674 96617

  a.bandzeviciute@kaunospc.lt

  Raimonda Zinkevičienė
  Socialinio darbo organizatorė Šančių seniūnijoje, A.Juozapavičiaus pr. 84

   8-674 96523

  r.zinkeviciene@kaunospc.lt

  Danutė Čibirauskaitė
  Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53

   8-674 96752

  d.cibirauskaite@kaunospc.lt

  Dainora Mockienė
  Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53

   8-687 24907

   d.mockiene@kaunospc.lt

  Leda Petraškienė
  Socialinio darbo organizatorė Vilijampolės seniūnijoje, Lampėdžių g. 10

   8-674 96709

  l.petraskiene@kaunospc.lt

  Almina Daujotienė
  Socialinio darbo organizatorė Žaliakalnio seniūnijoje, Partizanų g. 5

   8-674 96627

   a.daujotiene@kaunospc.lt

  DARBO LAIKAS
  Pirmadienis - ketvirtadienis: 8.00 - 17.00 val.;
  Penktadienis: 8.00 - 15.45 val.;
  (prieššventinėmis dienomis - viena valanda trumpiau.)

Atnaujinimo data: 2019-09-17
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Guoda Vaičekauskaitė,
(8 37) 32 06 25
Erika Mockienė,
(8 37) 20 70 65