Būsto pritaikymo neįgaliesiems organizavimas

Minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specifiniu elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai vykdomi Kauno mieste, vadovaujantis 2016 m. gegužės 20 d. Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-216 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo Kauno mieste“ ; Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A-862 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:
1.Prašymas dėl būsto pritaikymo;

 1. 2.Neįgaliojo pažymėjimo kopija, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 2. 3.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. 4.išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros ir nustatytas vežimėlio poreikis;
 4. 5. buto savininko sutikimas dėl būsto pritaikymo neįgaliajam;
 5. 6.socialinio būsto nuomos  sutarties kopija;
 6. 7.buto bylos plano kopija;
 7. 8.daugumos savininkių sutikimas dėl bendrojo naudojimo patalpos; kita pareiškėjui svarbia informacija.

  Savivaldybės administracija, gavusi rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:
  1. išrašą iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos  duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;
  2. iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;
  3. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
  4. išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;
  5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:
  5.1. būsto adresas;
  5.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);
  5.3. jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.);
  5.4. jei yra, civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.) iškėlimo faktas;
  5.5. būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu;
  5.6. būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.);
  5.7. statinio paskirtis;
  6. valstybės žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, kai numatomi būsto pritaikymo darbai valstybinėje žemėje, ant kurios pastatytas būstas

  Kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių adresu, Nemuno g. 29, penktas aukštas 51 kab.
  Vyr. specialistė Erika Mockienė
  Telefonas pasiteirauti  (8-37) 20 70 65 arba elektroniniu paštu
  erika.mockiene@kaunas.lt,

  DARBO LAIKAS
  Pirmadienis - ketvirtadienis: 8.00 - 17.00 val.;
  Penktadienis: 8.00 - 15.45 val.;
  (prieššventinėmis dienomis - viena valanda trumpiau.)

Atnaujinimo data: 2019-07-24
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Jūratė Putnienė,
(8 37) 32 06 25
Erika Mockienė,
(8 37) 20 70 65