Buto ar kitų patalpų šilumos (karšto vandens) įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų

Buto ar kitų patalpų šilumos (karšto vandens) įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų.

Pateikiamas laisvos formos prašymas. Prie prašymo pridedama:
1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės aktų nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei valdytojo raštiškas sutikimas;
2. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;
3. kitą pasirinktą energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą  energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam butui ar kitoms patalpoms šildyti;
4. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose;
5. valdytojo pažyma, grindžiama techniniais, ekonominiais bei teisiniais argumentais, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai;
6. visų daugiabučio namo ar sekcijos (bloko), kuriame yra atjungiamas butas ar kita patalpa, bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams. Projektas (aprašas) turi būti suderintas su valdytoju.
Juridinių ir fizinių asmenų prašymai priimami Interesantų aptarnavimo 5 darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu  (8 37) 42 39 48.

Atnaujinimo data: 2020-01-16
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius Raimundas Endrikis,
(8 37) 42 36 17
Rimantas Čekauskas,
(8 37) 42 39 48