Dublikatų išdavimas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonė, norinti gauti Licencijos dublikatą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui pateikia paraišką, kurioje nurodoma:
įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data;

priežastis, dėl kurios prašomas išduoti licencijos dublikatas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris patikrina valstybės rinkliavos už licencijos dublikato išdavimą sumokėjimo faktą.

Nuo 2017-11-01 Licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas. Dublikatui prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos.
Duomenis apie licencijas rasite: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietojeDėl detalesnės informacijos kreiptis: telefonu (8 37) 42 59 70.

Atnaujinimo data: 2019-06-26
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Linas Masteikis,
(8 37) 42 59 70
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Swedbank bankas
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 52319
Aprašymas:

Nustatyta valstybės rinkliava 112 eurų.

Mokesčio pavadinimas: Valstybės rinkliava už alkoholio licencijos dublikato išdavimą.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025