Fizinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio arba paveldimo turto mokesčio lengvatos priėmimas

1) Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata teikiama fiziniams asmenims, nurodytiems 2012-06-28 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ 3.1 punkte, t.y., fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidai), senatvės pensininkams ir nepilnamečiams asmenis, kai minėtų asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje (einamųjų metų sausio 1 d.) nėra darbingų asmenų, išskyrus mokymo įstaigų dieninių skyrių studentus bei moksleivius, ir kai sklypo plotas yra ne didesnis kaip 8 arai. Ši lengvata taikoma nuomojamiems (naudojamiems) gyvenamosios, individualių garažų ar  žemės ūkio paskirties žemės sklypams, išskyrus žemės sklypus, naudojamus komercinei veiklai.
Senatvės pensininkams lengvata suteikiama automatiškai, o asmenys, kuriems nustatytas 0–40 proc. neįgalumas ir nepilnamečiai asmenys, norintys gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, turi pateikti prašymus Kauno miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriui.

2) Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio arba paveldimojo turto mokesčio lengvata teikiama fiziniams asmenims atitinkantiems Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-11-15 sprendimu Nr. T-575, reikalavimus.

Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

1. per paskutinius kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi fiziniam asmeniui mokesčių lengvatų, jo mokesčio suma yra 60 eurų (žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio – 30 eurų) ir didesnė, mokesčio mokėtojas ne trumpiau kaip vienus metus yra deklaravęs gyvenamąją vietą Kauno miesto savivaldybėje, mokesčio mokėtojui ir jo šeimai priklauso ne daugiau negu vienas nekilnojamojo turto vienetas, kuris yra vienintelė mokesčio mokėtojo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta, fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui (kartu su bendrai gyvenančiais nesusituokusiais ir savo vaikų (įvaikių) neauginančiais pilnamečiais vaikais (įvaikiais) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje), per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio mažesnės už 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ir atitinka vieną iš sąlygų:

1.1. fizinio asmens šeimoje yra bedarbių asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą laikomi ilgalaikiais bedarbiais;

1.2. fizinio asmens šeima neteko maitintojo;

1.3. fizinio asmens šeimoje  yra  neįgaliųjų asmenų,  kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. ir I bei II grupių invalidų);

1.4. fizinis asmuo yra nepilnametis asmuo ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių;

1.5. vienas iš sutuoktinių,  kai  kito  nėra, augina  vaiką (-us)  iki 18 metų arba neįgalų vaiką (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidą);

1.6. fizinis asmuo yra vienas iš sutuoktinių jaunos šeimos, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų;

2. fizinio asmens naudojami statiniai ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje (Senamiestyje ir Naujamiestyje) ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus šioje teritorijoje esantiems pastatams. Mokesčio lengvata suteikiama, jei fizinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą; fasado tinkavimą, dažymą; langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą; stogo keitimą ir remontą; lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 50 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai;

3. fizinis asmuo kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės teritorijoje esančioje žemėje atlieka tvarkybos ar (ir) statybos darbus kultūros paveldo statinio (-ių) išorėje. Šiuo atveju valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti sumažintas iki 50 procentų.

Fiziniams asmenims mokesčių lengvatos nesuteikiamos, jei:
1. fizinis ar juridinis asmuo turi mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas;

2. fizinio ar juridinio asmens nekilnojamasis turtas tais mokestiniais metais, už kuriuos prašoma mokesčio lengvatos, buvo įrašytas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimu, arba nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą ar nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

3. jei fizinis ar juridinis asmuo gavo lėšų iš Savivaldybės finansuojamų programų;
4. jei asmenys, nurodyti 2 punkte, statinių įeigų nepritaikė neįgaliesiems, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių.

Prašymai gali būti teikiami užpildant elektroninę prašymo formą (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“) arba per El. valdžios vartus .
Prašymai taip pat gali būti siunčiami paštu arba per kurjerį.

Prašymus priima ir registruoja Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, adresu Laisvės al. 94, Kaunas

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Detalesnė informacija teikiama Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriuje, adresu M. Daukšos g. 13, tel. 8 (37)  42 38 16

Atnaujinimo data: 2024-03-15
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius Donatas Vosylius,
+370 37 20 33 40
Laima Čiuplienė,
+370 37 42 50 91
Prašymo forma: 2047_FA lengvatos_prašymas
Priedai, teisės aktai:

1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-491 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“
2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
5. Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas
6. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
7. 2007 m. lapkričio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
9. Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas
10. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr.1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą"
13. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“

 

 

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.