Informacijos teikimas dėl pavasario ir rudens mugių organizavimo

Mugės, kaip savarankiški renginiai, Laisvės al., Vilniaus g., Rotušės a. gali būti organizuojami 2 kartus per metus - pavasarį ir rudenį, mugės organizatorių parenkant konkurso būdu. Konkursas organizuojamas  vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 1 d.  įsakymu Nr. A-1667  patvirtintu Pavasario ir rudens mugių organizatorių parinkimo tvarkos aprašu (žr. prieduose) .
Dėl detalesnės informacijos kreiptis  teiefonu  (8 37) 42 40 76, el.paštas vida.jasaityte@kaunas.lt arba   (8 37) 42 40 73, 8 698 03055,  el.paštas nomeda.preveliene@kaunas.lt

Kitose miesto viešosiose vietose mugės gali būti organizuojamos vadovaujantis Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašu. Informaciją dėl renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose rasite čia.

Atnaujinimo data: 2020-01-22
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros skyrius Nomeda Prevelienė,
(8 37) 42 40 73
Vida Jasaitytė,
(8 37) 42 40 76