Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

Inžinerinių tinklų bei įrenginių kaip paramos priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų.
Pateikiamas laisvos formos prašymas. Prie prašymo pridedama:
1. įrengtų inžinerinių tinklų bei įrenginių nuosavybę patvirtinantys dokumentai;
2. aktai-pažymos iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos dėl elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo;
3. varžų matavimo protokolai;
4. kita susijusi techninė dokumentacija.

Paslaugos suteikimo trukmė 6 mėnesiai.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 6 darbo vietoje fizinių asmenų, 7 darbo vietoje juridinių asmenų.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu  (8 37) 42 38 91, (8 37) 42 39 76.

Atnaujinimo data: 2019-11-13
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 60 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Energetikos skyrius Raimundas Endrikis,
(8 37) 42 36 17
Jolanta Kasinskienė,
(8 37) 42 38 91