Išmokos vaikui skyrimas

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,32 bazinės socialinės išmokos dydžio (50,16 Eur) išmoka per mėnesį, o neįgaliam vaikui - 1,84 bazinės išmokos dydžio (69,92 Eur) išmoka per mėnesį.
Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama:

1) kai bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur). Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 0,53 bazinės socialinės išmokos dydžio (20,14 Eur) išmoka per mėnesį;
2) kai bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, išmoka vaikui skiriama nevertinant jų gaunamų pajamų. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai - 0,53 bazinės socialinės išmokos dydžio (20,14 Eur) išmoka per mėnesį.

Išmoka skiriama Kauno mieste gyvenantiems asmenims. Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantiems Socialinės paramos skyriaus specialistams, paštu arba per atstovą (įgaliotinį), ar elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei atstovaujamojo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas;
4. dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmokas, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo pripažintas ribotai veiksniu;
5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), jei prašymą ir dokumentus teikia vaiko globėjas (rūpintojas);
6. mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
7. dokumentai, pagrindžiantys asmens ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus Kauno miesto savivaldybėje, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo nedeklaravęs gyvenamosios vietos ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kauno mieste;
8. dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos gautas pajamas, tais atvejais, kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus;
9. dokumentai apie dirbančių pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, laikotarpio, pagal kurį apskaičiuojamos vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, gautų pajamų dydį;
10. banko sąskaitos rekvizitai.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro, Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės, Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu: 42 44 40.

Atnaujinimo data: 2019-09-18
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Erika Kačiulienė,
(8 37) 42 53 53