Juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio arba nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos priėmimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims atitinkantiems Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-11-15 sprendimu Nr. T-575, reikalavimus.

Juridiniams asmenims, kuriems per paskutinius kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų (išskyrus juridinius asmenis, nurodytus 2, 5, 7 ir 8 punktuose), gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

1. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas jam priklauso nuosavybės teise;
2. juridinio asmens naudojami statiniai ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje (Senamiestyje ir Naujamiestyje) ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus šioje teritorijoje esantiems pastatams. Mokesčio lengvata suteikiama, jei juridinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą; fasado tinkavimą, dažymą; langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą; stogo keitimą ir remontą; lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 50 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai;
3. juridinis asmuo yra labdaros organizacija ar fondas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondo įstatymą, ir žemė jam priklauso nuosavybės teise;
4. juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir viena iš dalininkių yra Savivaldybė;
5. juridinis asmuo yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas ar Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir kuri vykdo socialinę, visuomeninę, kultūrinę ar edukacinę veiklą nuomojamuose ar priklausančiuose jai nuosavybės teise Kauno miesto istoriniuose ar kultūriniuose objektuose;
6. juridinis asmuo kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės teritorijoje esančioje žemėje atlieka tvarkybos ar (ir) statybos darbus kultūros paveldo statinio (-ių) išorėje. Šiuo atveju valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti sumažintas iki 50 procentų;
7. juridinis asmuo yra Savivaldybės kontroliuojama įmonė ir jos teikiamų viešųjų paslaugų tarifų, pagrįstų tarifų apskaičiavimo metodikomis, padidėjimui turi įtakos sumokamas nekilnojamojo turto mokestis;

8. juridinis asmuo vykdo privačią ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiklą. Žemės mokesčio ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata teikiama už žemės sklypą (ar jo dalį), naudojamą nurodytai veiklai.

Mokesčių lengvatos nesuteikiamos:

- jei juridinis asmuo turi mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas;

- juridinio asmens nekilnojamasis turtas tais mokestiniais metais, už kuriuos prašoma mokesčio lengvatos, buvo įrašytas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimu, arba nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą ar nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu; - jei fizinis ar juridinis asmuo gavo lėšų iš Savivaldybės finansuojamų programų;

- jei asmenys, nurodyti 2 punkte, statinių įeigų nepritaikė neįgaliesiems, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių.
Prašymai gali būti teikiami naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“) arba per El. valdžios vartus .

Prašymai taip pat gali būti siunčiami paštu arba per kurjerį.

Prašymus priima ir registruoja Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, adresu Laisvės al. 94, Kaunas
7 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Detalesnė informacija teikiama Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriuje,   adresu M. Daukšos g. 13, tel. 8 (37) 42 38 16
Atnaujinimo data: 2024-03-15
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius Donatas Vosylius,
+370 37 20 33 40
Irma Stulauskienė,
+370 37 42 38 69
Prašymo forma: Prašymo forma
Priedai, teisės aktai:

1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-491 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“
2.
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875
3.
Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas
4.
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“
5.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
6.
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
7.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1798 ,,Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę"
8.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr.1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą"
9.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
10.
2007 m. lapkričio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“
11.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
12.
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.