Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės sklypuose servituto nustatymas sandoriu

Valstybinės žemės sklypams, valdomiems Savivaldybės patikėjimo teise, gali būti nustatomas Servitutas sandoriu tarp tarnaujančiojo daikto ir viešpataujančiojo daikto savininkų, kai Servitutas negali būti nustatytas administraciniu aktu. Servitutas gali būti nustatytas sandoriu, kai tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daiktų savininkas nėra tas pats asmuo.

Asmenys, valstybinės žemės sklypą valdantys nuomos pagrindais, turi teisę pagal valstybinės žemės nuomos sutartis statyti inžinierinius tinklus ir (ar) tiesti susisiekimo komunikacijas, nenustatant servituto, jeigu pastatytus statinius valstybinės žemės sklypo nuomininkas valdys nuosavybės teise.

Servitutas gali būti nustatomas tik nekilnojamiesiems daiktams. Priimant sprendimą sudaryti sandorį dėl servituto nustatymo, turi būti užtikrinta, kad tokiu sandoriu tretiesiems asmenims nebūtų nepagrįstai suteikiamos teisės naudotis valstybinės žemės sklypu ir nebūtų nepagrįstai apribojamos valstybės, kaip žemės sklypo savininkės, teisės naudotis tuo žemės sklypu ir tokiu būdu pažeidžiamas viešas interesas. Kitus Servitutų sandoriu nustatymo apribojimus reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Žemės įstatymas.

Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi Servitutu, nustatytu sandoriu, apskaičiuojamos ir mokamos tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui viešpataujančiuoju tampančio daikto savininko lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, arba naudojantis (viešai prieinama) elektronine skaičiuokle https://epaslaugos.nzt.lt/.

Sandorio sudarymo ir daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamo turto registre išlaidas apmoka viešpataujančiojo daikto savininkas.

Prašymai dėl Servituto nustatymo sandoriu Savivaldybei gali būti teikiami elektroniniu paštu [email protected], siunčiant paštu arba pristatant tiesiogiai į Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrį (Laisvės al. 94, 44521 Kaunas), adresuojami Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijai.

Viešpataujančiojo daikto savininkas (toliau – Suinteresuotas asmuo) išreiškia valią dėl Servituto nustatymo sandoriu, teikdamas prašymą, kuriame nurodo šiuos duomenis:

  1. žemės sklypo, kuriame prašoma nustatyti Servitutą (tarnaujantysis daiktas), kadastro numeris ir unikalus numeris, adresas;
  2. Servituto kodas ir pavadinimas pagal Servituto tipo klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“, servituto turinys; servituto plotas; skaičiai, kuriais servitutas pažymėtas plane; kokią naudojimosi prašomu nustatyti žemės servitutu teisę prašoma nustatyti;
  3. viešpataujančiuoju tapsiančio žemės sklypo kadastro numeris, unikalus numeris, adresas arba viešpataujančiuoju tapsiančio statinio ar įrenginio unikalus numeris, adresas;
  4. tuo atveju, jeigu Servitutas reikalingas planuojamiems tiesti, naudoti ir prižiūrėti inžineriniams tinklams, Suinteresuotas asmuo prašyme nurodo, kokie planuojami tiesti, naudoti ir prižiūrėti inžineriniai tinklai, kam jie skirti, asmenį, kuris taps tokių inžinerinių tinklų savininku ir tokio asmens identifikuojančius duomenis, kitą aktualią informaciją.
  5. žemės sklypo planą, suderintą su kitais suinteresuotais asmenimis (pastatų ir patalpų savininkais, žemės sklypo nuomininkais ir naudotojais), kuriame pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimus turi būti pažymėti žemės sklypui nustatomi servitutai, nurodytas Servituto plotas, vieta žemės sklype, ribos, ribų posūkio taškų koordinatės ir linijų ilgis;
  6. kompensacijos dydį už nustatytą Servitutą apskaičiuotą teritorijų planavimo
    dokumento ar žemės valdos projekto, kuriame projektuojamas servitutas, rengėjo ir įrašytą į Apskaičiavimo aktą pagal Vyriausybės nustatytą tvarką;
  7. užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumento kopiją (jeigu nustatyti žemės Servitutą prašo užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, neįsteigę Lietuvoje atstovybės ar filialo);
  8. įgaliojimą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, jei prašymą pasirašo asmens įgaliotas asmuo.

Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyris: J. Gruodžio g. 9, Kaune, 302 kab.

Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyr. specialistės:

Giedrė Genienė – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 46 26

Irma Grigaliūnienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 42 55 92

Kristina Kuzminova – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 46 26

Neringa Lukoševičienė – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 52 09

Sigita Paliokienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 42 53 63

Jurgita Rakauskaitė – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 52 09

Lina Staugaitienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 42 55 92

Deimantė Terechovienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 425363

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.