Kompensacija už ugdymą nevalstybinėje ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skyrimas iki 100 Eur

Sprendimas netenka galios 2024-07-01: Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas Nr. T-97, 2024-03-12, paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04568 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Iki 100 Eur dydžio kompensacija skiriama vienam iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) ar vieninteliam vaiko tėvui* (įtėviui, globėjui) į asmeninę banko sąskaitą, kai:

  • vaiko ir abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta ne mažiau kaip 12 mėnesių iki prašymo skirti kompensaciją pateikimo dienos yra deklaruota Kauno mieste;
  • vaikas ne mažiau kaip 6 mėnesius nepateko į dvi Kauno miesto įsteigtas švietimo įstaigas (abiejų švietimo įstaigų pageidaujama lankyti data yra praėjusi);
  • vaikas lanko Kauno miesto savivaldybėje veikiančią nevalstybinę švietimo įstaigą (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialą arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), turinčią teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas.

Kompensacija skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo – paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti. Kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 1 praėjusį mėnesį iki prašymo pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (įtėviai, globėjai) turėjo teisę ją gauti.

Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, kompensacija skiriama ir išmokama atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio dydį už vaiko ugdymą.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas-paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus kai kreipiamasi elektroniniu būdu.
3. Sutartis su nevalstybine švietimo įstaiga.
4. Nevalstybinės švietimo įstaigos išduotas mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo dokumentas (kvitas) arba kitas dokumentas, patvirtinantis mokėtiną sumą.
5. Atstovo teises patvirtinantys dokumentai, jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, įtėvio, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas).

Jeigu dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikiamos šių dokumentų originalų skenuotos kopijos.
Prašymą-paraišką gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) ar jų įgaliotas asmuo, atvykęs asmeniškai į Socialinės paramos skyrių ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.

*Laikoma, kad vaikas turi tik vieną iš tėvų, kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų.

Dėl kompensacijų kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 41 kab.,  tel. (8 37) 42 52 02,  864728195

INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį     8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį      8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį     8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį  8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį    8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Atnaujinimo data: 2024-04-25
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 15 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Erika Kačiulienė,
+370 37 42 30 62, +370 698 26 484
Rasa Vindžegalskienė,
+370 37 42 52 02
Įvertinkite šią paslaugą
Vertinimas: 5.00/5. Vertino: 2.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.