Konsultacijų dėl šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva teikimas