Konsultacijų dėl šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva teikimas

Konsultacijų dėl šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva teikimas.
Konsultacijos teikiamos žodžiu arba raštu, pateikus laisvos formos prašymą.
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu  (8 37) 42 39 48.

Atnaujinimo data: 2019-11-13
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Energetikos skyrius Raimundas Endrikis,
(8 37) 42 36 17
Rimantas Čekauskas,
(8 37) 42 39 48