Konsultavimas dėl įvaikinimo ir prašymų priėmimas

Įvaikinimas yra tam tikras teisės aktas, kai vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatyme įtvirtintas teises bei pareigas ir baigiasi įstatyme nustatytos vaiką ir jo biologinius tėvus siejančios teisės ir pareigos. Įvaikinimu įgyvendinamos pagrindinės vaiko raidos nuostatos, kad geriausios sąlygos vaikui augti ir bręsti yra šeimoje.

Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, pageidaujantys įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką, turi kreiptis į Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrį.

Norintiems įvaikinti vaiką asmenims reikia pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymas (kuris užpildomas Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyryje)
  2. Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas) ir jo kopija
Kartu  pateikiami šie dokumentai:
  1. Asmens(asmenų) sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma  Nr. 046/a)
  2. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs
  3. Teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs
  4. Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė)
  5. Dokumentai apie asmens šeimos gaunamas pajamas
  6. Dokumentai apie asmens šeimos gyvenamąsias patalpas.

    Jeigu asmuo pageidauja įvaikinti sutuoktinio (sutuoktinės) vaiką, būtinas vaiko tėvo (motinos) sutikimas įvaikinti jo (jos) vaiką, patvirtintas teisme.

Dėl išsamesnės informacijos apie įvaikinimą kreiptis:
Nemuno g. 29, tel. 8-37-424901
Atnaujinimo data: 2019-07-02
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01
Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01