Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams)

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos – tai vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 21 metai, pabaigos, o tiems, kurie dėl ligos mokėsi su pertraukomis ir pateikė tokių pertraukų priežastį pagrindžiančius dokumentus, – iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 23 metai, pabaigos), ugdomiems (mokomiems) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas (toliau – Vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)  koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos.

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.

 

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

  1. gautas Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
  2. su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
  3. gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
  4. priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
  5. gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos turi būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui ir šeimai teikiamas Kauno miesto savivaldybės merui.

Gavęs prašymą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui ir jo šeimai ir jį pagrindžiančią informaciją, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Vaiko gerovės komisija įvertina Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui (toliau – Koordinuojanti institucija), institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjai) ir Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę. Savivaldybės meras, įvertinęs gautą sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą ir jį pagrindžiančią informaciją, priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, nustato Koordinuojančią instituciją, Teikėjus, Koordinuotai teikiamų paslaugų trukmę.

Koordinuojančios institucijos vadovas, gavęs savivaldybės administracijos pavedimą koordinuoti konkretaus vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą, nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) paskiria specialistą atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko (toliau – Atvejo vadybininkas) funkcijas.

Atvejo vadybininkas, gavęs tiesioginio vadovo pavedimą, per 10 darbo dienų organizuoja bendrą susitikimą su Vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatytais Teikėjais, aptarti Vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, jų tenkinimo galimybes, susitarti dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimo (laiko, vietos, mobilumo ir kt.) ir parengia Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą.

Plano įgyvendinimo metu stebi atsakingų asmenų daromą poveikį Vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams): pagal Plane numatytus terminus renka informaciją iš atsakingų asmenų, Vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) apie Plano priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus, vertina vykdomų priemonių veiksmingumą; derina visų atsakingų asmenų veiksmus, prireikus inicijuoja bendrus atsakingų asmenų, Vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitarimus dėl taikomų priemonių efektyvumo didinimo.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Sigitą Šimkienę tel. 8 698 26487, el.p.: [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-05
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Sigita Šimkienė,
+370 698 26 487
Sigita Šimkienė,
+370 698 26 487
Prašymo forma: PRAŠYMAS KTP forma
Priedai, teisės aktai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3d680508cc111e7a5e2b345b086d377/asr

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.