Kultūros ir meno stipendijos gavėjų ataskaitų priėmimas

Pasibaigus projektui (programai), Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendininkas ne vėliau kaip per dvi savaites pateikia Kultūros skyriui nustatytos formos įgyvendinto projekto (programos) rezultatų ataskaitą. Ataskaitos forma skelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje.
Kultūros ir meno tarybai įvertinus ataskaitą, stipendininkas ir Kultūros skyriaus vedėjas pasirašo projekto (programos) įgyvendinimo aktą.

Paaiškėjus, kad pagal šią sutartį stipendininkui pervestos finansuotojo lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, ar sutartį nutraukus dėl stipendininko įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, stipendininkas per 15 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visą gautą biudžeto lėšų sumą, pervesdamas ją į sutartyje nurodytą finansuotojo sąskaitą banke.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Patvirtintos formos įgyvendinto projekto (programos) rezultatų ataskaitą.
2. Įvairūs galimi dokumentai, patvirtinantys projekto (programos) įgyvendinimą (bukletai, programėlės, kompaktinės plokštelės, straipsniai ir kt.).

Ataskaitą siųsti paštu adresu: Kultūros  skyrius, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Ant voko užrašyti „Stipendininko ataskaita“. Arba pristatyti adresu: Kultūros skyrius, korespondencijos dėžutė Nr. 122, I aukštas, Laisvės al. 96,  Kaunas.

Atnaujinimo data: 2019-08-07
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 14 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros skyrius Nomeda Prevelienė,
(8 37) 42 40 73
Irena Simonauskienė,
(8 37) 42 40 83