Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas

Paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 15 straipsnio nuostatomis.
Kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės.
Pagal Kultūros paveldo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3748, 12.1.3. papunktį Kultūros paveldo skyrius tikrina kultūros paveldo objektų būklę. Parduodant kultūros paveldo objektą apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį objekto valdytojas informuoja savivaldybės paveldosaugos padalinį (Kultūros paveldo skyrių).
Per mėnesį Kultūros paveldo skyrius patikrina ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.
Perdavėjo ar įgijėjo pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą 58,79 € būklės tikrinimas gali būti atliktas ne vėliau kaip per 15 d. d. nuo pranešimo apie ketinimą sudaryti sandorį.
Kultūros paveldo objelto būklės patikrtinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienosKultūros paveldo objekto valdytojas vykdantis teisinį sandorį turi kreiptis į Kultūros paveldo skyrių dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas parengti aktą (laisva forma);
2. Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija;
3. Kultūros paveldo objekto planų kopijos.
Valdytotas turi sudaryti galimybę paslaugos teikėjui fiksuoti esamos būklės vaizdą.

Dokumentai priimami: Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas.
Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8 (37) 42 27 43, 8 (37) 42 43 47.
Skyriaus darbo laikas: I-IV 8.00-12.00 – 12.45-17.00 val. V 8.00-12.00 – 12.45-15.45 val.
Dokumentus pateikti galite elektroniniu paštu: kulturos.pavelo.skyrius@kaunas.lt

Atnaujinimo data: 2019-07-30
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros paveldo skyrius Saulius Rimas,
(8 37) 42 42 05
Saulius Rimas,
(8 37) 42 42 05
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 53019
Aprašymas:

58,79 Eur