Laikinas apnakvindinimas (socialinės rizikos veiksnius patiriančiam suaugusiam asmeniui)

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų suteikimas: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, minimalios asmens higienos paslaugų organizavimas, minimalių buitinių paslaugų organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

Paslaugą gali gauti: asmenys, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan.

Teikimo trukmė: pagal poreikį, bet nepertraukiamai  gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.

Paslaugos gavimo sąlygos: dėl šios paslaugos gavimo galima kreiptis tiesiogiai į paslaugų teikimo vietą: Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyrių – R. Kalantos g. 55, tel. (8 37) 33 88 50, asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimas šiai paslaugai neatliekamas.

Mokėjimas už paslaugas: priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis  Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745 )

Atnaujinimo data: 2020-10-14
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 0 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Jolanta Baltaduonytė,
(8 37) 32 06 25
Rima Levulytė,
(8 37) 42 38 15
Priedai, teisės aktai:

Teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745 ).

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-330 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“

( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5fc6880cbf711ea997c9ee767e856b4 )

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT 24 7300 0101 1239 4300
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...