Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas

Miesto tvarkymo skyrius išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus Kauno viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Kasimo darbų  informacinės sistemos   per  Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išsiunčiamas  jo nurodytu būdu.

Arba

Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis pateikia:
1. nustatytos formos prašymą (2 priedas);
2. žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant kasimo (žemės) darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;
3. Nuolatinės statybos komisijos protokolą (vykdant statybos ar rekonstrukcijos darbus);
4. statinio statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės arba valstybės tarnautojų raštišką pritarimą (kai jie yra reikalingi);
5. su kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio projektas);
6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio leidimą (suderinimą), jeigu darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje;
7. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir Transporto ir eismo organizavimo skyriais, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, kai kasinėjimo (žemės) darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje iš dalies ar visiškai apribojant viešojo transporto eismą. Schemoje turi būti pažymėta kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas;
8. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo (žemės) darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus;
9. sutartį su dangą įrengiančia organizacija, turinčią teisę šiems darbams atlikti.
10. sutartį su kelio (gatvės) pagrindų įrengimą tikrinančia nepriklausoma akredituota laboratorija.
11. sutartį su užsakovo paskirtu statinio statybos techniniu prižiūrėtoju atsakingo už susisiekimo komunikacijas – kelius (gatves) ir techninio prižiūrėtojo apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutartį, jei techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas būtinas.
12. žemėlapio ištrauką su pažymėta teritorija, kurioje bus vykdomi žemės kasinėjimo ir (ar) užtvėrimo darbai.
Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus.

Paslaugą galima užsisakyti ir  per  Elektroninių valdžios vartų portalą.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 32 06.
Atnaujinimo data: 2019-07-26
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 10 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto tvarkymo skyrius Aloyzas Pakalniškis,
(8 37) 42 36 77
Gintarė Jakutė,
(8 37) 42 32 06