Leidimų atlikti Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas

Savivaldybių paveldosaugos padaliniai išduoda leidimus atlikti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo statinių (toliau – kultūros paveldo objektas) tvarkybos darbus.
Leidimui gauti kultūros paveldo objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo (toliau – pareiškėjas) pateikia tiesiogiai ar siunčia pašto korespondencija arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (toliau – taisyklės) 1 priede nurodytos formos prašymą ir šiuos prie prašymo pridedamus dokumentus:
1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą dokumento kopiją;
2. įgaliojimą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo);
3. 2 egzempliorius tvarkybos darbų projekto (toliau – Projektas), kuriame numatytiems darbams prašoma išduoti leidimą. Projektas turi būti parengtas ir patvirtintas pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Leidimai išduodami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.
Leidimo forma nurodyta taisyklių 2 priede pildoma dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo leidimą išdavusios institucijos vadovas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Pirmas leidimo egzempliorius įteikiamas pareiškėjui, antras paliekamas jį išdavusioje institucijoje.
Leidimai išduodami nemokamai.Kultūros paveldo objekto valdytojas (arba jo įgaliotas asmuo), norintis gauti leidimą atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, turi kreiptis į Kultūros paveldo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymas (forma pateikta Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos  darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-630 1 priede);
2. Prie prašymo pridedamos šių dokumentų kopijos:
2.1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento;
2.2. įgaliojimo (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo);
2.3. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto;
2.4. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto.
3. Pareiškėjas, pateikdamas  prašymą, turi pateikti ir dokumentų originalus.
4. Specialistas, atsakingas   už prašymų  priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir  grąžina dokumentų   originalus  juos  pateikusiam  pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ir jam  nustatomas ne  trumpesnis  kaip 10 dienų terminas  pateiktiems   dokumentams patikslinti   ar  papildomiems  pateikti.  Leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus  išdavimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai gauti patikslinti ar papildomi dokumentai.
Dokumentai priimami: Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas, el. p. [email protected] . Tel.  8 (37) 42 27 43, (8 37) 42 42 05.
Skyriaus darbo laikas: Pr.-Kt. 8.00-12.00 – 12.45-17.00 val. Pn. 8.00-12.00 – 12.45-15.45 val.

Atnaujinimo data: 2023-01-24
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 15 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros paveldo skyrius Saulius Rimas,
+370 37 42 42 05
Saulius Rimas,
+370 37 42 42 05
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.