Leidimų važiuoti Kauno miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Leidimų važiuoti Kauno miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Važiuoti Kauno miesto gatvėmis transporto priemonėmis, kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius, galima tik gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus leidimą
Už važiavimą Kauno miesto gatvėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija maksimalius leidžiamus, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą „Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius“ (toliau – biudžeto sąskaita) Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 1 lentelėje:

Didžiausi leidžiami matmenys viršyti (centimetrais) Mokesčio dydis (eurais)
Aukštis Plotis Ilgis Vienkartinis tarifas, 10 kilometrų Mėnesio tarifas Metų tarifas
- 10-20 - 1,7 81 405
11-30 21-60 101-300 2,0 94 473
31-50 61-100 301-500 2,1 101 506
- 101-145* 501-750* 2,4 114 574

*1 kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

Jeigu 1 lentelėje nurodyti transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausius leidžiamus matmenis daugiau negu nurodyta lentelėje, transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėms motorinėms transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausio ribinio tarifo pridedamas papildomas vieno euro mokestis už kiekvieno didžiausio leidžiamo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jeigu viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų didžiausių leidžiamų matmenų viršijimą.
Už važiavimą Kauno miesto gatvėmis sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kai ašies (ašių) apkrova viršija maksimalius leidžiamus dydžius, sunkiasvorių motorinių transporto priemonių savininkai ar valdytojai arba jų įgalioti asmenys moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 2 lentelėje.

Didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis) Mokesčio dydis (eurais)
Vienkartinis, 10 kilometrų Mėnesio 
0,6-1 0,97 68
1,1-1,5 1,52 107
1,6-2 2,22 155
2,1-3 3,85 269
3,1-4 6,25 437
4,1-5 9,03 -
5,1-6 11,12 -
6,1-7 13,20 -
7,1-8 įskaitytinai 15,98 -

Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

Už važiavimą Kauno miesto gatvėmis sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kai ašies (ašių) apkrova viršija maksimalius leidžiamus dydžius, sunkiasvorių traktorių ir savaeigių mašinų ar jų junginių savininkai ar valdytojai arba jų įgalioti asmenys moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 3 lentelėje.

Didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis) Mokesčio dydis (eurais)
Vienkartinis, 10 kilometrų Mėnesio 
0,6
1
0,32 22
1,1-1.5 0,51 35
1,6-2 0,74 51
2,1-3 1,28 90
3,1-4 2,08 145
4,1-5 3,01 -
5,1-6 3,70 -
6,1-7 4,40 -
7,1-8 įskaitytinai 5,32 -

Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą.
Kai viršijama didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.
Už važiavimą Kauno miesto gatvėmis sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausią leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus,         – 44 t) (toliau – didžiausia leidžiama masė), sunkiasvorių motorinių transporto priemonių savininkai ar valdytojai arba jų įgalioti asmenys moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 4 lentelėje.

Didžiausia leidžiama masė viršyta (tonomis) Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis eurais už 10 kilometrų
1,0-20,0 1,30
21,0-40,0 1,44
> 40 1,88

Už važiavimą Kauno miesto gatvėmis sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausią leidžiamą masę, sunkiasvorių traktorių ir savaeigių mašinų ar jų junginių savininkai ar valdytojai arba jų įgalioti asmenys moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 5 lentelėje.

Didžiausia leidžiama masė viršyta (tonomis) Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis eurais už 10 kilometrų
1,0-20,0 0,19
21,0-40,0 0,28
> 40 0,41

Kai viršijama didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų  per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išsiunčiamas  jo nurodytu būdu.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistė
Birutė Zareckienė
Tel.: 20 17 19, 8 606 76890
El.paštas: birute.zareckiene@kaunas.lt

Atnaujinimo data: 2019-10-21
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto tvarkymo skyrius Aloyzas Pakalniškis,
(8 37) 42 36 77
Birutė Zareckienė,
(8 37) 42 23 80
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Swedbank bankas
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 7840
Aprašymas:

Mokesčio už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius dydis apskaičiuojamas aukščiau nurodyta tvarka.

Įvertinkite šią paslaugą
Vertinimas: 5.00/5. Vertino: 1.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.