Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

Norint įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
* Prašymas;
* asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
* Žemės sklypo planas (kopija);
* Vietos patikrinimo aktas.

Prašymai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo poskyrio 1-oje darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-07-30
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 7 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto tvarkymo skyrius Aloyzas Pakalniškis,
(8 37) 42 36 77
Birutė Zareckienė,
(8 37) 20 17 19