Nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimų narių statuso nustatymas

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjais, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažįstami asmenys, kurie:
1) žuvo dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (asmenų žuvimo faktą patvirtina Generalinės prokuratūros išduotos pažymos);
2) buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos ir turi Generalinės prokuratūros pažymas, patvirtinančias sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m., faktą.
Šiems asmenims pripažįstamas nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinis statusas.
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariais, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažįstami:
1) žuvusiųjų vaikai (įvaikiai);
2) žuvusiųjų našliai (našlės);
3) žuvusiųjų tėvai (įtėviai);
4) asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniai;
5) asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai);
6) asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvai (įtėviai).  Šiems asmenims pripažįstamas nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinis statusas.
Asmuo atsižvelgiant į aplinkybes turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Jeigu statusas pripažįstamas po mirties, – žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą.
4. Sužalotieji – sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą.
5. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai – žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą ir giminystės ryšį su žuvusiu nepriklausomybės gynėju įrodančius dokumentus.
6. Nepriklausomybės gynėjų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariai – nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymą ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus.
7.  Dvi nuotraukas (2x3 cm).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 36 kab., tel. 20 97 42).

DOKUMENTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data: 2019-08-21
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Aušra Kondrackienė,
(8 37) 20 97 42