Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams suteikimas ir keitimas

Norėdamas gauti šią administracinę paslaugą, pareiškėjas turi pateikti (pagal prašymo pobūdį):

1. Adreso objekto savininko(-ų) ar įgalioto asmens nustatytos formos prašymą;

2. Nekilnojamojo turto (žemės sklypo, pastato, korpuso, patalpos) registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją ir (ar) kitus nuosavybės teisę įrodančius dokumentus;

3. Žemės sklypo plano kopiją  (sklypo centro koordinatės);

4.  Patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo įsakymo ir  brėžinio kopiją;

5. Kadastro duomenų bylą (originalas, kopija arba skaitmeninė laikmena);

6. Pažymą apie naujai suformuotų kadastro objektų naudojimą pagal paskirtį;

7. Statybą leidžiantį dokumentą.

Dokumentai priimami Interesantų priimamojo 9 darbo vietoje.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 24 38.

Atnaujinimo data: 2019-07-29
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto planavimo ir architektūros skyrius Nerijus Valatkevičius,
(8 37) 42 46 04
Lina Urbonienė,
(8 37) 42 37 20