Pagalbos pinigų skyrimas vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), šeimynoms

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

1. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, budintiems globotojams, socialiniams globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurie yra įtraukti į Kauno Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą;
2. vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta kitos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu tos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurių deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;
3. vaiko globėjams (rūpintojams), deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste, kurių globojamiems vaikams globa (rūpyba) nustatyta užsienio valstybėje, kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija ir kurių globa (rūpyba) apskaityta Vaiko teisių apsaugos skyriuje.

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis laikinosios ar nuolatinės globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).;
4. globos centro ir budinčio globotojo bei socialinio globėjo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis;
5. dokumentas dėl laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko neįgalumo lygio nustatymo (jei laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui nustatytas neįgalumas);
Vaiko globėjui nereikia pateikti dokumento, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
6. banko sąskaitos rekvizitai.

Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai Socialinės paramos skyriuje (Nemuno g. 29, 20 kab.), seniūnijoje dirbantiems Socialinės paramos skyriaus specialistams, paštu arba per atstovą (įgaliotinį) ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą http://ep.kaunas.lt

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro, Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės, Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu: 75 00 81.

Atnaujinimo data: 2019-06-27
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 1 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Diana Patašienė,
(8 37) 75 00 81