Pageidaujamos lankyti Kauno miesto savivaldybės įsteigtos biudžetinės švietimo įstaigos pakeitimas

Prašymą dėl pageidaujamos lankyti įstaigos (-ų) pakeitimo gali pateikti vienas iš tėvų (globėjų). Prašyme nurodomas įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai) iš kurios (ių) pageidaujama išsibraukti ir įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai) į kurią (-ias) teikiamas naujas prašymas (-ai). Jeigu iš dviejų prieš tai pasirinktų įstaigų keičiama tik viena įstaiga, prieš tai pasirinktos įstaigos prašymo informacija išliks nepakitusi.

Atnaujinimo data: 2019-06-19
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Švietimo skyrius Virginijus Mažeika,
(8 37) 42 45 48
Edita Mikelionienė,
(8 37) 20 84 27