Paraiškų dalyvauti nuomos konkursuose priėmimas

Informacinis pranešimas apie išnuomojamą nekilnojamąjį turtą ir skelbiamą nuomos konkursą pateikiamas kuriame nors respublikiniame dienraštyje bei paskelbiamas skelbimas Savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamas turtas). Skelbime nurodoma visa informacija apie skelbiamą nuomos konkursą ir paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo tvarka.
Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką dalyvauti konkurse.
Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.
Paraišką sudaro:
1. užpildyta paraiškos forma, kurioje nurodytas konkretus nuompinigių dydis; paraiška turi būti patvirtinta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą), jei paraišką pateikė fizinis  asmuo ar jo tinkamai įgaliotas atstovas, – šio asmens parašu;
2. dokumentas (banko išduotas kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma), patvirtinantis, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą;
3. informacija ir dokumentai, patvirtinantys konkurso dalyvio atitiktį konkurso dalyvių reikalavimams:
3.1. tinkamai patvirtintos juridinio asmens steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų (registravimo pažymėjimas ir juridinio asmens įstatai (nuostatai) ar kt.) kopijos (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją), fizinis asmuo – galiojančio asmens dokumento kopiją;
3.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos;
3.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos;
3.4. valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis – juridinis asmuo nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduoti ne vėliau kaip prieš mėnesį iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos;
3.5. konkurso dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, fizinis asmuo – bankrutavęs;
3.6. kiti dokumentai, nurodyti skelbime dėl organizuojamo Savivaldybės turto nuomos konkurso (dokumentai, pagrindžiantys, kad konkurso dalyvis turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas ir kt.);
4. įgaliojimas konkurso dalyvio atstovui, suteikiantis teisę atstovauti konkurso dalyviui (jeigu paraišką pateikė konkurso dalyvio įgaliotas asmuo).
Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37) 20 92 73, 20 47 59.

Atnaujinimo data: 2023-09-25
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 11 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Jolanta Žemaitienė,
+370 37 20 85 44
Zita Mozūraitienė,
+370 37 20 92 73
Dalė Kaušakienė,
+370 37 20 47 59
Prašymo forma: Paraiška dalyvauti nuomos konkurse
Priedai, teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
3. Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklės
4. Kauno miesto savivaldybės turto nuompinigių skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Įvertinkite šią paslaugą

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.