Paslaugos asmenims , nukentėjusiems (galimai nukentėjusiems) nuo prekybos žmonėmis (socialinės rizikos patiriančiam suaugusiam asmeniui)

Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo) paslaugos asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis: organizuojamas apsigyvenimas saugiame prieglobstyje, maitinimas, asmens tapatybės dokumentų užsakymas, teikiamos socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijas, padedama dalyvauti ikiteisminiame tyrime ir organizuojamas pagal poreikį advokato atstovavimas teismuose. Organizuojama psichologinė, teisinė, neatidėliotina medicinos pagalba, laikinas prieglobstis (apnakvindinimas). Teikiama ar organizuojama pagalba, susijusi su ikiteisminiu tyrimu (lydima į apklausas, jų metu teikiama emocinė pagalba, prireikus organizuojamas prekybos žmonėmis aukos atvežimas į apklausas, samdomas advokatas; grįžtant į Lietuvos Respubliką tarpininkaujama tarp prekybos žmonėmis aukos ir grįžimą finansuojančių bei prekybos žmonėmis aukos ir nusikaltimą tiriančių įstaigų, palaikomas ryšys su prekybos žmonėmis auka telefonu.

Paslaugą gali gauti: asmenys nukentėję (galimai nukentėję) nuo prekybos žmonėmis, jei jų faktinė ar deklaruota ar paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste.

Teikimo trukmė: pagal poreikį.

Paslaugos gavimo sąlygos: socialinių paslaugų poreikio vertinimas šiai paslaugai neatliekamas, dėl paslaugos gavimo kreiptis tiesiogiai į jų teikimo vietą VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, Rotušės a. 23, Kaunas. Kontaktinis asmuo: Tel 8 672 17335; 8 625 86140, el.p. kaunas@anti-trafficking.lt. SOS pagalbos skambutis 24/7 Tel. 8 679 61617

Mokėjimas už paslaugas: paslauga teikiama nemokamai.

Atnaujinimo data: 2020-10-14
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 0 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Jolanta Baltaduonytė,
(8 37) 32 06 25
Rima Levulytė,
(8 37) 42 38 15
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...