Pastato šilumos įrenginių atsijungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ar naujai statomų objektų šildymo būdo parinkimas

Pastato šilumos įrenginių atsijungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ar naujai statomų objektų šildymo būdo parinkimas.
Pateikiamas laisvos formos prašymas išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas.
Prie prašymo pridedama:
1. daugiabučio gyvenamo namo paprastojo remonto projektas (aprašas), pertvarkant pastato šildymo sistemą 2 vnt.  ir šio projekto (aprašo) kompiuterinė laikmena 1 vnt.;
2. dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai atliktam projektui;
3. kitą pasirinktą energijos rūšį (pvz. dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą energijos rūšį (pvz. dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti.
Prašymo turinys:
Dėl pastato šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, atjungiamo pastato adresą,  po šilumos įrenginių atjungimo numatomą pastate naudoti kuro rūšį (dujos, elektra, geoterminis šildymas ir t.t.).
Dėl naujai statomų objektų šildymo būdo parinkimo pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę,  gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, nurodo naujai statomo objekto adresą ir trumpą objekto aprašymą (paskirtį), naujai statomame objekte numatomą naudoti kuro rūšį (dujos, elektra, geoterminis šildymas ir t.t.),  numatomą šildyti objekto plotą, pateikia VĮ Registrų centro pažymas (ar jų kopijas) apie sklypo ir naujai statomo objekto nuosavybę, sklypo situacijos planą. Jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija. Jeigu kuro rūšis (pvz. gamtinės dujos) numatoma naudoti technologijai, pateikiamas  trumpas  technologinio proceso aprašymas.

Juridinių ir fizinių asmenų prašymai priimami Interesantų aptarnavimo 5 darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu  (8 37) 42 39 48.

Atnaujinimo data: 2020-01-16
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius Raimundas Endrikis,
(8 37) 42 36 17
Rimantas Čekauskas,
(8 37) 42 39 48