Pastatų (patalpų, butų) ir inžinerinių statinių bendraturčių susitarimai dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo ir bendrosios dalinės nuosavybės pasidalijimo

Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu suteiktą įgaliojimą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų ir inžinerinių statinių dokumentus:

  1. bendraturčių susitarimų sudarymas dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo;
  2. bendraturčių susitarimų sudarymas dėl bendrosios dalinės nuosavybės pasidalijimo pagal atliktus pastato dalių apskaičiavimus;
    3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Prašymą.
  2. Patalpų/butų valdomų bendrąja daline nuosavybe aukšto (-ų) planą (-us) iš kadastro duomenų bylos (kopijas), dalių apskaičiavimo projektą ir kitus, su dalomuoju objektu, susijusius dokumentus.
  3. Bendraturčių susitarimo projektą (laisva forma).
  4. Daugiabučio namo, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, jei pastatas administruojamas pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Šiuos dokumentus teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui (Gruodžio g. 9, Kaune) arba Klientų aptarnavimo skyriui (Laisvės al. 94, Kaune).

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-07-25
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Asta Kulikauskienė,
(8 37) 42 35 23
Asta Kulikauskienė,
(8 37) 42 35 23