Informacijos apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas teikimas

  • Elektroninis prašymų priėmimo į mokyklas pateikimas per sistemą https://imokykla.kaunas.lt po 2019 m. birželio 3 d. nėra galimas. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad mokinių priėmimas į mokyklas vykdomas visus metus vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
  • Tvarkos aprašas reglamentuoja bendruosius reikalavimus priimant į bendrojo ugdymo mokyklas, taip pat nustato priėmimo tvarką į mokyklas. Priėmimas į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybės teritorijoje. Negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje mokiniai gali būti priimti tik į laisvas vietas. Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokyklos direktorius
  • Gerbiami tėveliai, norint pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo Jūs tai galite atlikti nuvykę į pasirinktą mokyklą ir pateikę popierinį prašymą. Aktuali informacija dėl mokinių priėmimo yra skelbiama Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų internetiniuose puslapiuose.

Esant klausimams dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Rosvitą Rupšienę el. paštas: rosvita.rupsiene@kaunas.lt arba Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Astą Paliokaitę: el. paštas: asta.paliokaite@kaunas.lt

Atnaujinimo data: 2020-04-14
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Švietimo skyrius Ona Gucevičienė,
(8 37) 42 34 88
Rosvita Rupšienė,
(8 37) 42 37 66
Priedai, teisės aktai:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“