Registracija į priėmimus pas merą ir jo pavaduotojus

Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja asmenų priėmimą pas Savivaldybės merą ir jo pavaduotojus. Meras gyventojus priima ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Priėmimo data ir laikas skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Asmenys į priėmimą pas merą registruojami tik tuo atveju, kai klausimo neišsprendė asmenį priėmęs mero pavaduotojas.
Asmenys į priėmimą pas mero pavaduotojus registruojami:
•kai yra akivaizdūs klausimo sprendimo vilkinimo ir biurokratizmo atvejai;
•kai Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose išnagrinėjus klausimą, asmens netenkina gautas atsakymas;
•kai skundžiami Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų veiksmai;
•kai klausimo neišsprendė asmenį priėmęs Savivaldybės mero pavaduotojas.

Prašymai gali būti siunčiami paštu, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“). Pasirašyti elektroniniu parašu prašymai siunčiami el. paštu info@kaunas.lt

Asmenys į priėmimą pas mero pavaduotojus neregistruojami:
•kai Savivaldybė nėra įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų;
•kai klausimo nenagrinėjo Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistai;
•kai kreipiamasi tuo pačiu klausimu pakartotinai ir prašyme nėra nurodomos naujos aplinkybės;
•kai vyksta teismo procesai prašyme nurodytu klausimu;
•kitais Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nurodytais atvejais.

Prašymus priima ir registruoja Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio vyr. specialistė Daiva Dambrauskienė daiva.dambrauskiene@kaunas.lt, tel. 8 (37) 42 26 08, Savivaldybės informacijoje, Laisvės al. 96,

pirmadieniais – trečiadieniais  8-12 ir 12.45-17 val.,
ketvirtadieniais 8-12 ir 12.45-19 val.,
penktadieniais 8-12 ir 12.45 -15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Atnaujinimo data: 2019-07-31
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Daiva Dambrauskienė,
(8 37) 42 26 08