Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

1.Laisvos negyvenamosios patalpos ir pastatai (informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus, naudotojams neperduotus, negyvenamuosius pastatus ir patalpas skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas) gali būti suteikiami subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje:

1.1. biudžetinėms įstaigoms;

1.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, viešosioms įstaigoms – mokykloms;

1.3. asociacijoms (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

1.4. labdaros ir paramos fondams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

1.5. viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą kompleksinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą;

1.6. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

1.7. regionų plėtros taryboms;

1.8. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

2. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais perduodamas asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų.

3. Savivaldybės turtas  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduotas panaudos pagrindais, jeigu:

3.1. panaudos subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas prašomu terminu reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas, – minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

3.2. subjektas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažymą, patvirtinančią, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui, veiklos finansavimą patvirtinančius dokumentus, veiklos ataskaitas už einamuosius kalendorinius metus ir prieš tai ėjusius kalendorinius metus;

3.3. Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams.

4.Sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ar panaudos sutarties atnaujinimo priima Kauno miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija, išskyrus Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo 2.2. punkte nurodytą atvejį.

5. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perduoti panaudos pagrindais turtą, pasirašoma Savivaldybės turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti panaudos subjektas:

  1. Motyvuotas panaudos subjekto prašymas perduoti konkretų turtą panaudos pagrindais. Prašyme turi būti Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nurodytus reikalavimus atitinkantis poreikio pagrindimas, nurodyta, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas perduodamas turtas (ji bus įrašoma į panaudos sutartį) taip pat patvirtinta, kad panaudos subjektas susipažino su pavyzdinės panaudos sutarties sąlygomis ir su jomis sutinka.
  2. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad subjektas nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams.
  3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma, patvirtinanti, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui.
  4. Dokumentų, būtinų identifikuoti asmenį kaip Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje nurodytą panaudos subjektą (įregistravimo pažymėjimas, socialinės įmonės pažymėjimas ir kita), kopijos.

6. Veiklos ataskaita už einamuosius kalendorinius metus ir prieš tai ėjusius kalendorinius metus.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37) 42 55 92, 20 47 59.

Atnaujinimo data: 2023-09-25
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 35 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Jolanta Žemaitienė,
+370 37 20 85 44
Dalė Kaušakienė,
+370 37 20 47 59
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.