Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

1.Laisvos negyvenamosios patalpos ir pastatai (informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus, naudotojams neperduotus, negyvenamuosius pastatus ir patalpas skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas) gali būti suteikiami subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje:

1.1. biudžetinėms įstaigoms;

1.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais;

1.3. asociacijoms (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

1.4. labdaros ir paramos fondams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

1.5. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

1.6. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

2.Savivaldybės turtas nurodytiems subjektams (išskyrus 1.1 ir 1.6 punktuose nurodytus subjektus) gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu:

2.1. panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas, – minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus;

2.2. subjektas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažymą, patvirtinančią, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui, veiklos finansavimą patvirtinančius dokumentus, veiklos ataskaitas už einamuosius kalendorinius metus ir prieš tai ėjusius kalendorinius metus;

2.3. Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams.

3.Sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ar panaudos sutarties atnaujinimo priima Kauno miesto savivaldybės taryba, išskyrus Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo 5 punkte nurodytą atvejį.

4. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perduoti panaudos pagrindais turtą ar atnaujinti panaudos sutartį, pasirašoma Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas (panaudos sutarties atnaujinimo atveju aktas nesurašomas)

Dokumentai, kuriuos turi pateikti panaudos subjektas:

  1. Motyvuotas panaudos subjekto prašymas perduoti konkretų turtą panaudos pagrindais. Prašyme turi būti nurodyta: prašomo perduoti turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas perduodamas turtas (ji bus įrašoma į panaudos sutartį), ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose. Jei panaudos subjektas planuoja prieš pradėdamas veiklą turte atlikti remonto darbus ir dėl to negalės pradėti vykdyti veiklos per mėnesį nuo turto perdavimo dienos, prašyme turi nurodyti konkretų terminą (jis bus įrašomas į panaudos sutartį), kada numato pradėti vykdyti veiklą turte.
  2. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad subjektas nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams.
  3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma, patvirtinanti, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui.
  4. Dokumentų, būtinų identifikuoti asmenį kaip Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje nurodytą panaudos subjektą (įregistravimo pažymėjimas, socialinės įmonės pažymėjimas ir kita), kopijos. Šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat kai Savivaldybės turtas perduodamas panaudos pagrindais pagal tarptautines sutartis ar tarptautinius susitarimus.
  5. Veiklos finansavimą patvirtinantys dokumentai.

6. Veiklos ataskaita už einamuosius kalendorinius metus ir prieš tai ėjusius kalendorinius metus.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37) 42 55 92, 20 47 59.

Atnaujinimo data: 2020-09-30
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 35 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Jolanta Žemaitienė,
(8 37) 20 85 44
Dalė Kaušakienė,
(8 37) 20 47 59
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.