Šilumos tiekimo licencijos

Asmuo, norintis gauti šilumos tiekimo licenciją, Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriui pateikia nustatytos formos prašymą.
Prie prašymo pridedama:
  1. asmens - įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
  2. informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
  3. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
  4. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
  5. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
  6. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
  7. numatomos licencijuojamos veiklos teritorijos mastelinius planus ir (ar) kitus dokumentus, leidžiančius nustatyti šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
  8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

Paslaugos suteikimo trukmė - 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo.

Prašymai priimami Interesantų aptarnavimo 2 darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu  (8 37) 42 39 76.

Atnaujinimo data: 2020-01-16
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius Raimundas Endrikis,
(8 37) 42 36 17
Gediminas Lankevičius,
(8 37) 42 39 76
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Swedbank bankas
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 53019
Aprašymas:

Valstybinė rinkliava:
Už šilumos tiekimo licencijos, šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh šilumos:
išdavimą - 376 Eur
pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą - 20 Eur