Socialinės paramos (socialinės pašalpos) skyrimas

Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims skiriama įvertinus jų turimą turtą  ir pajamas.
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2. Pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (122 Eur).
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui (122 Eur) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.
Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kauno mieste arba įtraukti į Kauno mieste gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotinį).Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).
4. Teismo nutartis (sprendimas) ar kitas teismo procesinis dokumentas dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo.
5. Pažyma apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
6. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
7. Pažyma (pažymos), kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir apie minėtų programų bei studijų baigimą;
8. Kompetentingos institucijos pažyma (dokumentas) apie bausmės atlikimą, suėmimą, apie paskirtas Baudžiamajame kodekse nustatytas priverčiamąsias medicinos priemones ar paskirtas auklėjamojo poveikio priemones, apie paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu.
9. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie gydymo stacionare trukmę, nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma.
10. Individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys per vertinamą laikotarpį gautas pajamas.
11. Asmens įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.
12. Dokumentas (-ai), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą.
13. Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre.
14. Pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas).
15. Kompetentingos įstaigos pažyma apie gaunamus dividendus, palūkanas.
16. Banko ar kitų kredito įstaigų pažyma ar išrašas apie turimas pinigines lėšas, jeigu jų suma viršija 580 eurų.
17. Socialinės globos įstaigos pažyma apie teikiamas ilgalaikes globos paslaugas.
18. Sutartis (sutartys) su komunalinių paslaugų tiekėjais dėl skolos (-ų) sumokėjimo.
19. Sąskaita už komunalines paslaugas (atsiskaitomoji knygelė).
Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti socialinę pašalpą).
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kauno mieste arba įtraukti į Kauno mieste gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro - Pareiškėjai priimami Žaliakalnio seniūnijoje (Partizanų g. 5, tel 33 19 61).
Dainavos - V. Krėvės pr. 41 A, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės - Pareiškėjai priimami Šančių seniūnijoje (A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52).
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Išankstinė registracija internetu priėmimui pas specialistus:
http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/

DOKUMENTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Išsamesnė informacija telefonais: 42 53 53, 24 00 31.

Atnaujinimo data: 2019-09-18
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Erika Kačiulienė,
(8 37) 42 53 53