Statinio bendraturčių sutikimai (nesutikimai) dėl patalpų ir jų priklausinių rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio ar paprastojo remonto, paskirties keitimo, naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo ir savavališkos statybos padarinių šalinimo (įteisinimu ar nugriovimu), taip pat pritarimai (nepritarimai) su tuo susijusiems projektams

Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu suteiktą įgaliojimą atstovauti Kauno miesto savivaldybei ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti statinio bendraturčių sutikimus (nesutikimus) ir kitus dokumentus, susijusius su planuojamais statinio (patalpų) ir jų priklausinių rekonstravimu, atnaujinimu (modernizavimu), kapitaliniu ar paprastuoju remontu, paskirties keitimu, tvarkybos darbais, ir su tuo susijusius projektus, kai pastatai ir jų priklausiniai bei inžineriniai statiniai Kauno miesto savivaldybės valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Prašymą.
  2. Projektinių pasiūlymų arba projektų kopijas.
  3. Statinio bendraturčių sutikimus ir kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.
  4. Užpildytus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenius.

Šiuos dokumentus teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui (Gruodžio g. 9, Kaune) arba Klientų aptarnavimo skyriui (Laisvės al. 94, Kaune).

Administracinės paslaugos teikėjas:

Nekilnojamojo turto skyrius
J. Gruodžio g. 9, Kaune, 302 kab.
el. paštas: nekilnojamojo.turto.skyrius@kaunas.lt

Nekilnojamojo turto skyriaus
Būsto valdymo poskyrio vyr. specialistės:
J. Furmanavičienė, tel. (8 37) 42 35 23
A. T. Kulikauskienė, tel. (8 37) 42 35 23
Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyr. specialistai:
R. Zdanavičienė, tel. (8 37) 22 05 20

Atnaujinimo data: 2019-08-20
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Jūratė Furmanavičienė,
(8 37) 42 35 23
Jūratė Furmanavičienė,
(8 37) 42 35 23
Asta Kulikauskienė,
(8 37) 42 35 23
Rima Zdanavičienė,
(8 37) 22 05 20