Studentų praktikos atlikimo tvarka

Studentų praktikos atlikimą  Kauno miesto savivaldybės administracijoje organizuoja Personalo valdymo  skyrius.
Mokymo įstaiga arba studentas dėl praktikos atlikimo turi kreiptis raštu į Personalo valdymio skyrių. Mokymo įstaiga rašte pateikia duomenis apie studentus (vardas, pavardė, specialybė, kursas, praktikos tikslas, uždaviniai ir trukmė, Savivaldybės administracijos padalinys, kuriame studentas pageidauja atlikti praktiką). Jei kreipiasi studentas savo iniciatyva, jis savo prašyme pateikia tokius pačius duomenis. Studentas, priimamas atlikti praktikos Savivaldybės administracijoje, ne vėliau, kaip likus 5 dienoms iki praktikos pradžios, pateikia  mokymo įstaigos įgalioto asmens ir studento pasirašytos studento praktinio mokymo sutarties 3 egzempliorius ir asmens dokumento kopiją.

Norint pateikti prašymą, kreiptis:
PERSONALO  VALDYMO SKYRIUS
Laisvės al. 94A, Kaunas
Vyr. specialistė
Dalė Jagelavičienė
tel. : 8 (37) 42 29 00
dale.jagelaviciene@kaunas.lt

Prašymai priimami:
Pirmadienį 8 - 17 val.
Antradienį 8 - 17 val.
Trečiadienį 8 - 17 val.
Ketvirtadienį 8 - 17 val.
Penktadienį 8 - 15.45 val.

Pietų pertrauka:
12.00 - 12.45 val.

Atnaujinimo data: 2019-08-20
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Personalo valdymo skyrius Eglė Andriuškienė,
(8 37) 42 53 13
Dalė Jagelavičienė,
(8 37) 42 29 00