Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo išdavimas ir prašymų taisyti, keisti ar naikinti deklaravimo duomenis teikimas

Savivaldybės būsto nuomininkas, pageidaujantis gauti sutikimą dėl asmens gyvenamosios vietos deklaravimo bei deklaravimo duomenų keitimo ar panaikinimo turi pateikti dokumentus, suteikiančius teisę į savivaldybės būsto nuomą:
1. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.
4. Suaugusiųjų asmenų, deklaruotų gyvenamojoje patalpoje, sutikimus.

Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyris
J. Gruodžio g. 9, 105 kab., tel. 20 78 70 (S. Bijaminaitė); 107 kab., tel. 20 86 15 (A. Narkuvienė, L. Katinienė, J. Vasiliauskienė); 108 kab., tel. 42 52 09 (M. Stankutė); 109 kab., tel. 42 35 23 (V. Mingaila, A. T. Kulikauskienė), 110 kab., tel. 20 70 35 (Ž. Šedvydienė, R. Čepulienė).
interesantai priimami:
pirmadieniais 10-12 val.,
trečiadieniais 13-15 val.

Atnaujinimo data: 2019-07-25
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Donatas Valiukas,
(8 37) 42 34 33
Jurgita Vasiliauskienė,
(8 37) 20 86 15