Sutikimų statyti (rekonstruoti) statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas

Sutikimus statyti (rekonstruoti) statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išduoda arba atsisako išduoti Savivaldybės meras arba Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta tvarka įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius.

Sutikimai gali būti išduodami šiems subjektams:

 1. žemės sklypo savininkui (bendraturčiams);
 2. valstybinės žemės sklypo naudotojui, jeigu pagal žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus jam suteikta galimybė statyti ir/ar rekonstruoti statinius.

Asmuo, pageidaujantis gauti sutikimą, per Žemės informacinę sistemą (ŽIS), kurios nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą www.planuojustatau.lt (pasirinkti „Paslaugų katalogas", pasirinkti „ŽIS"), inicijuoja sutikimų statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su Savivaldybės patikėjimo teise valdomu valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą ir pateikia:

 1. užpildytą elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą (toliau – Prašymas);
 2. žemės sklypo schemą ir planuojamo statyti statinio / įrenginio statybos projekto brėžinį. Schema turi būti parengta masteliu 1:500–1:1000, naudojant topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapį, įtrauktą į Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. D1-261 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Schemoje turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ir esamų statinių ribos, planuojamo statyti statinio vieta, statinio parametrai (ilgis, aukštis, plotis, plotas), atstumas nuo planuojamo statyti statinio labiausiai išsikišusių konstrukcijų iki žemės sklypo ribos. Pateikti papildomą informaciją – informatyvų pjūvį su aktualiais neišlaikomais atstumais ir nurodytais matmenimis. Papildomai pateikti vizualizaciją, kai projektuojamas pastatas / pastato dalis;
 3. žemės sklypo, kuriame planuojama statyti statinį, bendraturčių sutikimas, kai žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims;
 4. statytojo įgaliojimas pateikti Prašymą, jeigu Prašymą teikia įgaliotas asmuo;
 5. kai planuojama statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės reikšmės mišku užimta valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, – miškus prižiūrinčios valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos arba Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus pritarimą / raštą, kuriame būtų pateikta informacija, ar planuojamo statinio statyba neturės neigiamos įtakos valstybinės reikšmės miško priežiūrai.

Prašymo forma įkelta https://www.geoportal.lt/geoportal/web/sutikimai2

Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyris: J. Gruodžio g. 9, Kaune, 202 kab. 203 kab.

Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyr. specialistės:

Giedrė Genienė – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 46 26

Irma Grigaliūnienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 42 55 92

Kristina Kuzminova – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 46 26

Neringa Lukoševičienė – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 52 09

Sigita Paliokienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 42 53 63

Jurgita Rakauskaitė – J. Gruodžio g. 9, 203 kab., tel. (8 37) 42 52 09

Lina Staugaitienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 42 55 92

Deimantė Terechovienė – J. Gruodžio g. 9, 202 kab., tel. (8 37) 425363

Priedai, teisės aktai:
 1. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
 3. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“
 4. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“
 5. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“
 6. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
 8. 2024 m. vasario 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-48 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sutikimų statyti (rekonstruoti) statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.