Teikimų skirti Kauno miesto kultūros premijas priėmimas

Kauno miesto kultūros premija skiriama kultūros ir meno kūrėjams už šiuos nuopelnus Kaunui:
1. aukščiausius laimėjimus respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose;
2. novatorišką kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Kauno mieste.
3.ilgametę, aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą Kauno mieste.

Premijos mokamos iš Savivaldybės biudžeto asignavimų. Premijos dydis – 3000 eurų.

Teikimai skirti premiją vertinami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-731.
Teikimai nesvarstomi, jeigu jie pateikti pavėluotai, užpildyti netinkamai, nepateikti visi dokumentai.

Detalesnę informaciją teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Simonauskienė, Laisvės al. 96, 253 kab., tel. (8-37) 424083, el. paštas irena.simonauskiene@kaunas.lt

Atnaujinimo data: 2019-06-13
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 1 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros skyrius Albinas Vilčinskas,
(8 37) 20 91 43
Irena Simonauskienė,
(8 37) 42 40 83