Tikslinės kompensacijos laidojančiam asmeniui skyrimas

Tikslinės kompensacijos (slaugos išlaidų tikslinė kompensacija arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija) gavėjo mirties atveju jį laidojusiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padalinimas  išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija ir tikslinė kompensacija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė.

Siekiant užkirsti kelią galimoms viruso COVID-19 išplitimo grėsmėms prašome prašymus teikti elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt/portal/login

Prašymas gali būti pateikiamas atvykus asmeniškai (Nemuno g. 29, 23 kab.), paštu, per atstovą arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Mirties faktą patvirtinantis medicininis mirties liudijimas.
4. Laidojančio asmens banko sąskaitos rekvizitai.

PAREIŠKĖJAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 42 44 40, 42 56 05.

Atnaujinimo data: 2020-03-13
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Kamilė Fedaravičiūtė,
(8 37) 20 97 38