Tikslinio priedo skyrimas

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d.- visiška negalia), nuo 2008 m. sausio 1 d. vietoj VSDFV teritoriniuose skyriuose mokėto priedo, skirto specialiajam nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui tenkinti, skiriamas tikslinis priedas.
Skiriamas be specialaus asmens prašymo, vadovaujantis VSDFV teritorinių skyrius pateikta informacija apie asmenis, kuriems šiuose skyriuose nutrauktas priedo, skirto specialiajam nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui tenkinti, mokėjimas.
Dėl išsamensnės informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. 42 56 05).
Atnaujinimo data: 2019-07-02
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 10 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Alma Bakšienė,
(8 37) 42 56 05