Ūkininko ūkio registravimas

Norint įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
* asmens prašymas įregistruoti ūkį;
* asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;
* registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopija;
* dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla užsiima kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama: 1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos; 2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija; 3) partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę; 4) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu. Su dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuoraša.

Prašymai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo poskyrio 1-oje darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-07-31
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 10 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto tvarkymo skyrius Aloyzas Pakalniškis,
(8 37) 42 36 77
Birutė Zareckienė,
(8 37) 20 17 19
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 53019
Aprašymas:

Už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą - 5,7 EUR.